Δημοσιεύσεις

  • Theodoropoulou-anaptiksiologos
  • Theodoropoulou-anaptiksiologos
  • Theodoropoulou-antaptyxiologos
  • Theodoropoulou-anaptiksiologos

Συγγραφή 20 κεφαλαίων σε 3 βιβλία και 2 άρθρων σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά.

1) Cousineau D, Michaud J, Theodoropoulos K: Déficience intellectuelle (Νοητική υστέρηση), Dictionnaire de pédiatrie Weber, 3e édition, Chenelière Education, TC Média Livres Inc, Montréal 2015 Chap. 59, pp 276-283

2) Theodoropoulos K, Larbrisseau A, Mitchell G: Microcéphalie (Μικροκεφαλία), Dictionnaire de pédiatrie Weber, 3e édition, Chenelière Education, TC Média Livres Inc, Montréal 2015 Chap. 166, pp 801-804 

3) Cousineau D, Theodoropoulos K: Retard global du développement (Γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση), Dictionnaire de pédiatrie Weber, 3e édition, Chenelière Education, TC Média Livres Inc, Montréal 2015 Chap. 212, pp 998-1005 

4) Cousineau D, Theodoropoulos K: Troubles du langage (Γλωσσικές διαταραχές), Dictionnaire de pédiatrie Weber, 3e édition, Chenelière Education, TC Média Livres Inc, Montréal 2015 Chap. 260, pp 1165-1170 

5) Cousineau D, Theodoropoulos K, Lemay M, Michaud J: Troubles du spectre de l’autisme (Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού), Dictionnaire de pédiatrie Weber, 3e édition, Chenelière Education, TC Média Livres Inc, Montréal 2015 Chap. 262, pp 1183-1187 

6) Βαρσάμη Ε, Θεοδωροπούλου Κ, Αυτισμός και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Περί…Την Ιατρική, Τριμηνιαία έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Τεύχος 10 ( 2010) 26-31.

7) Thienpont B, Dimitriadou E, Theodoropoulos K, Breckpot J, Fryssira H, Kitsiou S, Tzoufi M, Vermeesch JR, Syrrou M, Devriendt K,  Refining the locus of branchio-otic syndrome 2 (BOS2) to a 5.25 Mb locus on chromosome 1q31.3q32.1. European Journal of Medical Genetics 52 (2009) 393-397. 

8) Cousineau D, Lemay M, Theodoropoulos K: Autisme et autres troubles envahissants  du développement (Αυτισμός και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 35, pp 206-210 

9) Cousineau D, Lemay M, Theodoropoulos K: Déficience intellectuelle (Νοητική υστέρηση), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 64, pp 334-340

10) Theodoropoulos K, Daigneault P: Hémoptysie (Αιμόπτυση), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 110, pp 596-598 

11) Theodoropoulos K, Larbrisseau A, Mitchell G: Microcéphalie (Μικροκεφαλία), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 169, pp 910-913 

12) Lebel M, Larbrisseau A, Theodoropoulos K: Méningite (Μηνιγγίτιδα), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 168, pp 900-909 

13) Cousineau D, Lemay M, Theodoropoulos K: Retard global du développement (Γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 209, pp 1109-1117 

14) Cousineau D, Lemay M, Theodoropoulos K: Troubles du langage (Γλωσσικές διαταραχές), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 247, pp 1258-1263

15) Winikoff R, David M, Theodoropoulos K: Troubles hémorragiques (Αιμορραγικές διαταραχές), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 249, pp 1271-1280 

16) Theodoropoulos K, Faure C: Vomissements (Έμετοι), Weber Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, 2e édition, Editions de la Chenelière Inc, Montréal 2008 Chap. 258, pp 1319-1323 

Eπιστημονικός συνεργάτης στην συγγραφή και έκδοση των παρακάτω κεφαλαίων του: Gauthier M, Robert M, Taddeo D:  Répertoire 2005 de références pédiatriques à  l’intention des étudiants et des praticiens, Editions de l’Hôpital Ste-Justine [2005].

17) Adénite (Αδενίτιδα) 

18) Down, syndrome de (Σύνδρομο Down) 

19) Retard mental (Νοητική υστέρηση) 

20) Sinusite (Παραρρινοκολπίτιδα) 

21) Tics (Τικ - ακούσιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις) 

22) Troubles d’apprentissage (Μαθησιακές διαταραχές) 

10 Προσκεκλημένες ομιλίες και 3 ομιλίες σε συνέδρια: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Καναδά και Η.Π.Α.).

Sitemap | Copyright © 2018 Dr. Katerina Theodoropoulou | powered by NICMEDIA